Next Events

Uzbekistan Tashkent, Uzbekistan
Georgia Tbilisi, Georgia
27 March 2021

Kata Tournament (online)

Italy Pordenone, Italy