Results

27 March 2021

Kata Tournament (online)

Italy Pordenone, Italy
Georgia Tbilisi, Georgia
Uzbekistan Tashkent, Uzbekistan