Ms. Kata Csorba

Assistant to President

Ms. Kata Csorba
Mr. Csaba Simon

Assistant to President

Mr. Csaba Simon
Dr. Zoltán Jernei

Senior Financial Advisor

Dr. Zoltán Jernei